Đất nước nào phù hợp với bạn?

Du học Đài Loan: Các trường dạy bằng tiếng Anh có học bổng từ 50 – 100%

Đài Loan ngày nay là một điểm đến du học được đông đảo học sinh, sinh viên quốc tế lựa chọn. Sở hữu nền giáo dục chất lượng hàng đầu châu Á, cộng với chi phí du học rẻ chính là ưu điểm nổi bật của du học Đài Loan. Tuy nhiên, có một số bạn còn đắn đo và lưỡng lự có nên du học Đài Loan hay không, vì trình độ Hoa ngữ của bản thân còn yếu. Vấn đề đó hoàn toàn có thể giải quyết và không đáng lo ngại, bởi vì tại Đài Loan có rất nhiều trường giảng dạy bằng tiếng Anh, đây là một điểm cộng rất lớn giúp quốc gia này thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế đến học tập, không chỉ châu Á mà còn có cả sinh viên châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…
Du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan, sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển thêm vốn tiếng Hoa trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống và tiếp xúc với những người dân bản xứ. Đặc biệt hơn nữa, đối với chương trình này, sinh viên còn được Chính phủ và nhiều trường Đài Loan hỗ trợ tài chính và cung cấp những suất học bổng có giá trị từ 50 – 100%.
Du học bằng tiếng tại Đài Loan ở đâu? Viet Global gửi đến các bạn danh sách các trường dạy bằng tiếng Anh và có chương trình học bổng tốt dành cho sinh viên quốc tế.
SchoolCollegeInternational ProgramsDegree
TaiwanScholarshipsponsor program
(ø)
ASIA UniversityCollege of Humanities and Social SocienceDepartment of PsychologyMasterø
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Computer Science and Information EngineeringMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business AdministrationBachelorø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business AdministrationMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of Business Administration (Business Economics and Strategy)PhDø
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Computer Science and Information EngineeringPhDø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of International BusinessMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Healthcare AdministrationPhDø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Healthcare AdministrationMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of Health and Nutrition BiotechnologyMasterø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceBachelorø
ASIA UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceMasterø
ASIA UniversityCollege of Health ScienceDepartment of BiotechnologyMasterø

ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Biomedical InformaticsPhDø
ASIA UniversityCollege of Computer ScienceDepartment of Biomedical InformaticsMasterø
Chang Gung UniversityCollege of MedicineGraduate Institute of Biomedical Sciences, Division of BiotechnologyPhD
Chang Gung UniversityCollege of MedicineGraduate Institute of Medical physics and Imaging SciencMaster
Chang Gung UniversityCollege of MedicineMaster’s Degree Program in Molecular Medicine (English Program)Masterø
China Medical UniversityCollege of Chinese MedicineGraduate Institute of Acupuncture Science- InternationalMasterø
Master Program
Chinese Culture UniversityCollege of Business AdministrationEnglish Master’s Program of Global BusinessMasterø
Chung Hua UniversityCollege of ManagementInternational Master of Business Administration (IMBA) ProgramMasterø
Chung Yuan Christian UniversityCollege of CommerceInternational Master of Business AdministrationMasterø
Dayeh UniversityCollege of Foreign LanguagesDepartment of English LanguageBachelor
Dayeh UniversityCollege of Foreign LanguagesGraduate Institute of Applied Foreign LanguagesMaster
Fo Guang UniversityCollege of Buddhist StudiesDepartment of Buddhist StudiesMaster
Fu Jen Catholic UniversityCollege of Human EcologyInternational Master Degree Program in Fashion and Brand ManagementMasterø
Fu Jen UniversityCollege of Foreign LanguagesEnglish Language and LiteratureBachelorø
Fu Jen UniversityCollege of Foreign LanguagesEnglish Language and Literature(Master’s Program)Masterø
Fu Jen UniversityCollege of ManagementMBA Program of Global Entrepreneurial Management and Business AdministrationEMBAø
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of Entertainment ManagementBachelor
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of International Business AdministrationBachelor

I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of International FinanceBachelor
I-Shou UniversityCollege of Electrical and Information EngineeringDepartment of Electrical EngineeringBachelor
I-Shou UniversityCollege of ManagementPostgraduate Programs in Management, Master’s ProgramMaster
I-Shou UniversityCollege of Language ArtsDepartment of Applied EnglishBachelor
I-Shou UniversityCollege of Language ArtsDepartment of Applied EnglishMaster
I-Shou UniversityInternational CollegeDepartment of Tourism and HospitalityBachelor
Kainan UniversityInternational Honor ProgramBachelorø
Kaohsiung Medical UniversityCollege of Health ScienceUndergraduate Program in Biomedical Sciences for the GambiaBachelorø
Ming Chuan UniversityCollege of Management(Taoyuan)Department of Business AdministrationMasterø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Travel and Tourism ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityCollege of Management(Taipei)Finance International ClassBachelorø
Ming Chuan Universitynternational College(Taoyuan)International Business and Management ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Graduate School of International AffairsMasterø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)International Trade and Management ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Chinese for Professional Studies ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)English for Professional Studies ProgramBachelorø

Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Journalism and Mass Communication ProgramBachelorø
Ming Chuan UniversityInternational College(Taoyuan)Applied Computing ProgramBachelorø
National Central UniversityCollege of Earth ScienceInternational Ph.D. Graduate Program for Earth System ScienceMasterø
National Central UniversityCollege of EngineeringIntl.Environment Sustainable DevelopmentEMBAø
National Central UniversityGraduate Institute of StatisticsApplied Materials Science International Graduate Master ProgramMasterø
National Cheng Kung UniversityDepartment of Materials Science and EngineeringInternational Curriculum for Advanced Materials Program(iCAMP)Masterø
National Cheng Kung UniversityInstitute of Molecular MedicineInternational Graduate Program on Molecular and Cell BiologyPhDø
National Cheng Kung UniversityInternational Master Program on Natural Hazards Mitigation and ManagementMasterø
National Chengchi UniversityCollege of Social ScienceInternational Doctoral Program in Asia-Pacific StudiesPhDø
National Chengchi UniversityCollege of Social ScienceInternational Master’s Program in Asia-Pacific StudiesMasterø
National Chengchi UniversityCollege of CommunicationThe International Master’s Program in International Communication StudiesMasterø
National Chengchi UniversityCollege of CommerceInternational Master of Business Administration ProgramMasterø
National Chengchi UniversityInternational Master’s Program in International Studies (IMPIS)Masterø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementPhDø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementMasterø
National ChengKung UniversityCollege of ManagementInstitute of International ManagementMasterø
National ChengKung UniversityCollege of Planning and DesignInstitute of Creative Industries DesignMasterø

National ChengKung UniversityCollege of Planning and DesignInstitute of Creative Industries DesignMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of ManagementMaster Degree Program of Global Business AdministrationMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of Electrical and Computer EngineeringEECS International Graduate ProgramMasterø
National Chiao Tung UniversityCollege of Hakka StudiesInternational Master’s Program in Inter-Asia Cultural StudiesMasterø
National Chiao Tung UniversityInter-Disciplinary ProgramsThe International Master Program for Interdisciplinary Molecular Science of MaterialsMasterø
National Chiayi UniversityCollege of ManagementGlobal Master Program of Toursim and Management, college of ManagementMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringBachelorø
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EngineeringDepartment of Electrical EngineeringMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of LawDepartment of Financial & Economic LawMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationGraduate Institute of EducationMasterø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationDepartment of Athletic SportsBachelorø
National Chung Cheng UniversityCollege of EducationDepartment of Athletic Sports (Master Program in Sport and Leisure EducationMasterø
National Chung Cheng UniversityGraduate Institute of EducationInternational Master Program of Educational Leadership and Management DevelopmentMasterø
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø
National Chung Hsing UniversityCollege of ManagementGraduate Institute of Technology & Innovation ManagementMasterø

National Chung Hsing UniversityCollege of Agriculture and Natural ResouresInternational Bachelor’s Program of Agribusiness (IBPA)Bachelorø
National Chung Hsing UniversityCollege of Agriculture and Natural ResouresInternational Master Program of Agriculture (IMPA)Masterø
National Dong Hwa UniversityCollege of ManagementBachelor Program of Management Science and FinanceBachelor
National Kaohsiung Normal UniversityCollege of EducationDepartment of Business ManagementEMBAø
National Kaohsiung Normal UniversityCollege of EducationDepartment of Business ManagementMasterø
National Kaohsiung Normal UniversityCollege of EducationDepartment of Business ManagementBachelorø
National Kaohsiung Normal UniversityCollege of HumanitiesGraduate Institute of Taiwan History, Culture and LanguagesMasterø
National Quemoy UniversityHumanties & Social Academic AreaDepartment of International and Mainland China AffairsBachelor
National Quemoy UniversityHumanties & Social Academic AreaLanguage and InterculturalMasterø
National Sun Yat-sen UniversityCollege of ManagementMaster of Business Administration program in International BusinessMasterø
National Sun Yat-sen UniversityCollege of EngineeringIinternational Master’s program in Electric powerMasterø
National Sun Yat-sen UniversityInstitute of Human Resource ManagementMaster of Human Resource ManagementMasterø
National Sun Yat-sen UniversityCollege of Social SciencesInternational Master Program in Asia-Pacific AffairsMasterø
National Taichung University of EducationCollege of HumanitiesEepartment of EnglishBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsDepartment of Public Administration and PolicyBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Business AdministrationBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Business AdministrationMasterø

National Taipei UniversityCollege of LawDepartment of LawBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Finance and Cooperative ManagementBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of Finance and Cooperative ManagementMasterø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering and ScienceComputerDepartment of Electrical EngineeringMasterø
National Taipei UniversityCollege of HumanitiesDepartment of Foreign Languages and Applied LinguisticsBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsDepartment of Public FinanceBachelorø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of StatisticsBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering and ScienceComputerDepartment of Communication EngineeringMasterø
National Taipei UniversityCollege of CommerceDepartment of AccountancyBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering and ScienceComputerDepartment of Computer Science and Information EngineeringBachelorø
National Taipei UniversityCollege of Electrical Engineering and ScienceComputerDepartment of Computer Science and Information EngineeringMasterø
National Taipei UniversityCollege of Public AffairsInternational Program on Urban Governance(IPUG)Masterø
National Taipei UniversityDepartment of Business AdministrationGlobal Master of Business Administration (GMBA)Masterø
National Taiwan Normal UniversityInternational Studies and Education for Overseas ChineseGraduate Institute of International Human Resource DevelopmentMasterø
National Taiwan Ocean UniversityCollege of Life ScienceDepartment of Aquaculture (International Master Program in Marine Sciences and Resource Management)Masterø
National Taiwan Ocean UniversityCollege of Life ScienceDepartment of Aquaculture (International Master Program in Aquaculture Science and Technology)Masterø
National Taiwan UniversityCollege of ManagementGlobal MBAMasterø

National Taiwan UniversityCollege of MedicinePh.D. of Translational Medicine ProgramPhDø
National Taiwan University of ArtsCollege of Fine ArtsMaster of Oriental Art Curriculum in EnglishMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Nuclear ScienceNano Science and TechnologyPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of Nuclear ScienceNano Science and TechnologyMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of ScienceChemical Biology and Molecular Biophysics, Molecular Sciences and TechnolgyPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of ScienceChemical Biology and Molecular BiophysicsMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Life ScienceChemical Biology and Molecular Biophysics, BioinformaticsPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of Life ScienceBioinformaticsMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Technology ManagementProgram for International MBAMasterø
National Tsing Hua UniversityCollege of Electrical Engineering and Computer ScienceComputational Linguistics and Chinese Language ProcessingPhDø
National Tsing Hua UniversityCollege of Electrical Engineering and Computer ScienceInternational Master Program in Information Systems and ApplicationsMasterø
National United UniversityCollege of Electrical Engineering and Computer ScienceDepartment of Electro-Optical EngineeringMaster
National United UniversityCollege of ManagementDepartment of FinanceBachelor
National University of KaohsiungCollege of ManagementInternational Master of Business AdministrationMasterø
National Yang-Ming UniversityCollege of MedicineInternational Health ProgramMasterø
Providence UniversityGraduate International ProgramMasterø

Shih Chien UniversityDepartment of Applied Foreign LanguagesMaster’s Program in Applied Foreign LanguagesMasterø
Shih Hsin UniversityCollege of ManagementInternational Master of Business AdministrationEMBAø
Shih Hsin UniversityInternational Masters Program of Persuasive CommunicationMasterø
Shih Hsin UniversityGraduate Institute for Social Transformation StudiesInternational Master’s Program in Inter-Asia StudiesMasterø
Taipei Medical UniversityCollege of Public Health and NutritionMaster Program in Global Health and DevelopmentMasterø
Taipei Municipal University of EducationSchool of Humanities and ArtsEnglish DepartmentBachelor
Taipei Municipal University of EducationSchool of Humanities and ArtsEnglish DepartmentMaster
Taipei National University of the ArtSchool of Culture ResourceInternational Master of Arts Program in Cultural and Creative IndustriesMasterø
Taipei Physical Education CollegeTaipei Physical Education CollegeGraduate Institute of Sports TrainingPhD
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Global Politics and EconomicsBachelorø
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Multicultural and Linguistic StudiesBachelorø
Tamkang UniversityCollege of International StudiesDoctoral Program, Graduate Institute of the AmericasPhDø
Tamkang UniversityCollege of International StudiesMaster’s Program, Division of American Studies, Graduate Institute of the AmericasMasterø
Tamkang UniversityCollege of CommerceDepartment of International BusinessBachelorø
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of International Tourism ManagementBachelorø

Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Information and Communications TechnologyBachelorø
Tamkang UniversityCollege of Global Entrepreneurial DevelopmentDepartment of Innovative Information and TechnologyBachelorø
University of Kang NingCollege of ManagementDepartment of International Business AdministrationBachelor
University of Kang NingCollege of ManagementDepartment of International Business AdministrationBachelor
Yuan Ze UniversityGlobal Logistics and Services Science English Master ProgramMasterø
Yuan Ze UniversityCollege of ManagementGlobal Business ConcentrationMasterø
Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về trường, ngành học và chương trình học bổng, hãy liên hệ với các văn phòng của trung tâm Viet Global để được tư vấn cụ thể.
Cách 1: Đăng ký thông tin tư vấn tại đây
Cách 2: Gọi đến Hotline / Zalo 0908558959

Đăng ký tư vấn & nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Đài Loan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích của chúng tôi.

Đăng ký tư vấn ngay!

(Ở mục 4, chọn 'Quốc gia quan tâm du học' là 'Đài Loan')