Đất nước nào phù hợp với bạn?

Lịch thi TOCFL năm 2018 khu vực miền Bắc

TOCFL trở thành tiêu chuẩn đầu vào bắt buộc để ghi danh vào các trường đại học cũng như xin học bổng du học Đài Loan. Lịch thi TOCFL năm 2018 khu vực miền Bắc tại Phòng giáo dục - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội. Những lưu ý về đăng ký tham dự kỳ thi và quy định trong phòng thi.
Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL là kỳ thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Hoa của Đài Loan dành cho người nói tiếng Hoa không phải tiếng mẹ để. Kết quả bài thi được dùng để làm tiêu chuẩn đầu vào đại học, thạc sĩ cũng như xin học bổng du học Đài Loan. Tại khu vực miền Bắc kỳ thi này được tổ chức tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam ở Hà Nội.

Xem thêm: Kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL
Xem thêm: Lịch thi TOCFL năm 2018 khu vực miền Nam

Lịch thi TOCFL khu vực miền Bắc
Lịch thi TOCFL khu vực miền Bắc

Ngày thi Thời gian đăng ký Loại hình thi Phí đăng ký Hình thức đăng ký và Thông tin liên hệ
2018-01-20 2017-12-07
-
2017-12-20
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online (Xem hướng dẫn đăng ký ở bên dưới)/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-02-10 2018-01-04
-
2018-01-09
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-02-24 2018-01-04
-
2018-01-24
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-03-10 2018-01-24
-
2018-02-10
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-04-21 2018-02-26
-
2018-03-21
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

P. 305, HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-05-19 2018-03-26
-
2018-04-19
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-06-16 2018-04-23
-
2018-05-16
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000


Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459

Email: [email protected]
2018-07-21 2018-05-25
-
2018-06-21
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-08-18 2018-06-25
-
2018-07-18
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-09-15 2018-07-23
-
2018-08-15
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-10-20 2018-08-27
-
2018-09-20
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-11-17 2018-09-24
-
2018-10-17
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]
2018-12-22 2018-10-29
-
2018-11-22
Thi trên máy tính Phồn thể: 500,000
Giản thể: 550,000
Đăng ký online/ Phòng Giáo dục - Văn phòng KT&VH Đài Bắc tại Việt Nam

Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-38335501 ext. 458~459
Email: [email protected]

Chú ý:
1. Trên đây chỉ là lịch thi dự kiến, Phòng Giáo dục sẽ có thông báo thi cụ thể cho mỗi đợt thi.
2. Mỗi đợt thi chỉ nhận 96 thí sinh, đề nghị đăng ký thi sớm, nếu đã nhận đủ 96 thí sinh hệ thống sẽ tự động ngừng nhận đăng ký.
3. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời liên hệ với Phòng Giáo dục theo số điện thoại +84-24-38335501 nhánh 458~459,Email: [email protected]
4. Từ ngày 23/5/2018 Phòng Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội chuyển về địa chỉ: Tầng 20A (KT), tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hướng dẫn đăng ký dự thi TOCFL online


Các đợt thi TOCFL được tổ chức tại Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đăng ký dự thi qua hệ thống online, không chấp nhận đăng ký tại chỗ hay đăng ký qua email. Các bước đăng ký dự thi:

Bước 1: Đăng ký ghi danh qua hệ thống online tại địa chỉ https://vn.sc-top.org.tw/vn/index.php

Bước 2: Nộp lệ phí thi bằng cách chuyển khoản cho đơn vị tổ chức trong vòng 3 ngày kể từ sau khi đăng ký

Tên tài khoản: TECOVN-EDU
Số tài khoản: 962880000833
Ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung: "Anh/chị ?????? nộp lệ phí thi TOCFL tháng ????"


Bước 3: Thông báo về việc chuyển khoản cho đơn vị tổ chức thi qua email cho văn phòng để xác nhận việc đóng phí. Điện thoại: 04-38335501 ext: 458~9
Email: [email protected]

Bước 4: 24h sau khi thông báo về việc nộp phí ghi danh đăng nhập lại vào hệ thống ghi danh, in Phiếu dự thi trên hệ thống.

Bước 5: Đến dự thi theo lịch đã chọn (không được thay đổi lịch thi)

Xem hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký dự thi online.

Quy định trong phòng thi


1. Các bạn thí sinh khi đến dự thi phải mang theo CMND (hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân), thẻ dự thi. Nếu thiếu 1 trong các giấy tờ trên chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách thi của thí sinh.

2. Các bạn thí sinh không mang theo bất kỳ đồ dùng cá nhân nào khác vào phòng thi, điện thoại phải để ở chế độ im lặng hoặc tắt máy, nếu trong quá trình thi có tiếng điện thoại, thí sinh sẽ bị xử lý theo hình thức 0 điểm dành cho bài thi.

3. Các bạn thí sinh không quay cóp hay có hành vi gian lận trong suốt quá trình thi, nếu bị giám thị nhắc đến lần thứ 3, thí sinh sẽ bị xử lý theo hình thức 0 điểm cho bài thi.

Đăng ký tư vấn & nhận thông tin học bổng

Bạn muốn du học Đài Loan? Bạn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp? Đăng ký thông tin của bạn bên dưới để nhận được tư vấn hữu ích của chúng tôi.

Đăng ký tư vấn ngay!

(Ở mục 4, chọn 'Quốc gia quan tâm du học' là 'Đài Loan')